WAKACJE

     PRZERWA URLOPOWA OD 1 SIERPNIA DO 15 SIERPNIA 2012 ROKU.

WSZYSTKIM MOIM KLIENTOM KTÓRZY SĄ JESZCZE PRZED URLOPEM ŻYCZĘ WIELE PRZYJEMNOŚCI.